Veilig rijgedrag.                                                                                    

Veilig naar school fietsen. Klik op de link.

Naast elkaar fietsen ?

Waar mag u fietsen, wanneer mag u naast elkaar fietsen,..                                
Hier vind je alle informatie om veilig met de fiets de weg op te gaan.

DSC 3479

Waar mag u fietsen? 

Als fietser moet u altijd de fietspaden gebruiken.
Sommige fietspaden worden aangegeven met een verkeersbord.
Daarnaast zijn er de gemarkeerde fietspaden,
die worden aangegeven met twee evenwijdige witte onderbroken strepen.
U mag deze fietspaden enkel rechts in de rijrichting volgen.
Is er geen berijdbaar fietspad, dan volgt u de rijbaan rechts in de rijrichting. 

Wanneer mag u naast elkaar fietsen?

Op de rijbaan mag u zowel binnen als buiten de bebouwde kom met zijn tweeën naast elkaar fietsen.
Opgelet: u mag daarbij geen verkeer hinderen dat uit de andere richting kom.


Wanneer mag u niet naast elkaar fietsen?


Binnen de bebouwde kom mag u niet met zijn tweeën naast elkaar fietsen,
als kruisen met een ander voertuig daardoor onmogelijk wordt.
Tegenliggers moeten dus langs u heen kunnen.
Buiten de bebouwde kom moeten fietsers achter elkaar rijden wanneer er langs achteren een voertuig nadert

. Als er een fietskar aan uw fiets hangt, mag u niet naast een andere fietser rijden

Hoe zit het met fietsen in groep?

Kort samengevat zegt het verkeersreglement over fietsen in groep het volgende:
Groepen van 15 tot 50 personen:

 • hoeven de fietspaden niet te volgen
 • mogen met zijn tweeën naast elkaar rijden als ze in groep blijven
 • mogen begeleid worden door auto’s
 • mogen begeleid worden door wegkapiteins

Groepen van 50 tot 150 personen:

 • hoeven de fietspaden niet te volgen
 • mogen met zijn tweeën naast elkaar rijden als ze in groep blijven
 • moeten op het rechter rijvak rijden en mogen niet meer dan de helft van de weg in beslag nemen
 • moeten voorafgegaan en gevolgd worden door een begeleidende auto
 • moeten begeleid worden door ten minste twee wegkapiteins

Geen onnodige risico’s nemen


Om veiligheidsredenen staat het verkeersreglement niet toe om:

 • te fietsen zonder uw stuur vast te houden
 • te fietsen zonder uw voeten op de pedalen of voetsteunen te plaatsen
 • u op uw fiets door een ander voertuig te laten voorttrekken


Fietsen in het voetgangersgebied


U mag fietsen in de uitgebreide Gentse voetgangerszone. Maar voetgangers hebben daar wel voorrang.
Als het druk is, moeten fietsers hun snelheid aanpassen of met de fiets aan de hand lopen.
Voorzichtig rijgedrag tegenover fietsers
Weggebruikers die met een auto, motor of bromfiets rijden, moeten rekening houden met fietsers.
Zij mogen fietsers niet hinderen en moeten hun snelheid aanpassen.